หัวไชเท้า

หัวไชเท้า

หัวไชเท้า

  • รูปหลัก

รายละเอียดสินค้า

วิธีการปลูก

  • การปลูกหัวไช้เท้า

    จะปลูกด้วยการเพาะเมล็ดเป็นหลักซึ่งเราสามารถเลือกวิธีปลูกได้ 2 แบบคือ จะปลูกเป็นต้นกล้าก่อนแล้วค่อยย้ายไปยังแปลงปลูกอีกที่หนึ่ง หรือว่าจะปลูกเป็นในแปลงปลูกเลยวิธีเพาะเมล็ดในแปลงปลูกก่อนโดยการเตรียมดินให้มีธาตุอาหารให้พร้อมในการปลูก เราต้องจำไว้เสมอเลยว่า พืชที่กินหัวจะใช้ปุ๋ยในดินมากกว่าพืชชนิดอื่นๆ เราต้องเตรียมดินให้มีธาตุอาหารที่เพียงพอและควรที่จะรองปุ๋ยก้นหลุมทุกครั้งที่ปลูก หลังจากนั้นก็เอาดินกลบเบา ๆรดน้ำให้ชุ่มก่อนจะทำหลุมหยอดเมล็ดลงไป หลังไปแล้วประมาณ 7 ถึง 10 วันจะมีใบจริง ให้ถอนต้นกล้าไปปลูกในแปลงปลูกหรือกระถางที่เตรียมไว้ได้เลย

  •  การดูแลหัวไชเท้า

    การดูแลหัวไช้เท้าเราควรที่จะรดน้ำอย่างสม่ำเสมอ ผักกาดหัวขาดน้ำหัวจะไม่เจริญเติบโตและจะมีเส้นใยมาก การใส่ปุ๋ยก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่มีความสำคัยไม่แพ้กัน ควรใส่ปุ๋ยสูตรบำรุงดินบำรุงราก ให้ใส่และฉีดพ้นน้ำหมักชีวภาพที่มีสูตรดังกล่าว ในทุก ๆ 15 วัน

  •  การเก็บหัวไช้เท้า

    การเก็บหัวไช้เท้าถ้านับวันตั้งแต่เริ่มปลูกก็ประมาณ 40 ถึง 45 วันก็สามารถเริ่มเก็บหัวไช้เท้าได้แล้วแต่ถ้าเป็นพันธุ์หนักก็จะอยู่ในช่วงอายุ 70 ถึง 90 วันเป็นอย่างน้อย

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์