ตะไคร้

ตะไคร้

ตะไคร้

  • รูปหลัก

รายละเอียดสินค้า

ขั้นตอนการปลูกตะไคร้

  1. เลือกต้นพันธุ์ตะไคร้ที่ตลาดต้องการ เช่น ตะไคร้พันธุ์เกษตร ตะไคร้หอม ตะไคร้บ้าน หรือตะไคร้พันธุ์ขาวหยวก
  2. เตรียมดินโดยไถพรวนดินแล้วตากแดดไว้ประมาณ 5-10 วัน จากนั้นปรับสภาพดินด้วยการโรยปูนขาว
  3. จากนั้นนำตะไคร้ลงปลูก จำนวน 3 ต้น/หลุม ลักษณะเอียง 45 องศา ลึกประมาณ 5 เซนติเมตร ระยะห่าง 50X50 เซนติเมตร
  4. หลังจากปลูกตะไคร้ประมาณ 2-3 เดือน จะเริ่มแตกกอให้กำจัดวัชพืชและใส่ปุ๋ยยูเรีย (46-0-0) ที่บริเวณโคนกอตะไคร้ตามด้วยการรดน้ำ และใส่ปุ๋ยอีกครั้งเมื่อตะไคร้อายุได้ 5 เดือน
  5. ตะไคร้จะเริ่มตัดขายได้ ช่วงอายุ 6-8 เดือน
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์