บริการของเรา

บริการของเรา

> แหล่งให้ความรู้เกษตรกร

Oon Organic เป็นแหล่งให้ความรู้ เรื่องการทำการเกษตรแบบเกษตรอินทรีย์ ให้กับกลุ่มเกษตรกรที่มีความสนใจที่จะเรียนรู้ในด้านการปลูกผักออร์แกนิค และสินค้าออร์แกร์นิค เพื่อสร้างอาชีพ ทั้งอาชีพหลักหรืออาชีพเสริม สร้างรายได้และความมั่นคงให้กับเกษตรกร

> แหล่งจำหน่ายสินค้าออร์แกนิค

นอกจากจะเป็นแหล่งเรียนรู้แล้ว เรายังเป็นแหล่งจัดจำหน่ายพืชผักออร์แกนิค ที่รวมของสดใหม่ สะอาด ปลอดสารพิษ เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย ดีต่อสุขภาพ อีกด้วย และพืชผักนานาชนิดที่นำมาจัดจำหน่ายนั้นก็เป็นผลผลิตจากเกษตรกรโดยตรงคุณภาพมาตรฐานสากล ราคากันเอง ที่นี่ที่เดียว

บริการของเรา

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์