ประโยชน์ของออร์แกนิค

ประโยชน์ของออร์แกนิค

ประโชน์ของออร์แกนิค

 1. การบริโภคผักออแกนิกเป็นอาหาร ในปริมาณที่เหมาะสมเป็นประจำในชีวิตประจำวัน จะช่วยทำให้ร่างกายมีสุขภาพที่ดีขึ้น ทำให้ร่างกายแข็งแรง ไม่เจ็บป่วยได้ง่าย มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ช่วยลดอัตราเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งได้ เนื่องจากผักออแกนิกจะมีสารต้านอนุมูลอิสระที่มากกว่าพืชผักทั่วไป ซึ่งเป็นที่ยอมรับแล้วว่ามีส่วนการใช้ต่อต้านมะเร็งได้ด้วย
 2. ประโยชน์ของการปลูกผักออแกนิก ทำให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพดี ไม่มีสารพิษตกค้าง และมีความปลอดภัยสูงต่อผู้บริโภค เพราะผักออแกนิกเป็นผักที่ใช้วิธีปลูกในแบบธรรมชาติล้วนๆ 100% ส่วนประกอบทุกอย่างที่มีอยู่ในพืชผักจึงมีความบริสุทธิ์ ปลอภัยไม่มีสารพิษต่างๆ ที่เป็นสารก่อมะเร็ง
 3. ช่วยลดอัตราเสี่ยงเด็กสมองพิการ เด็กซนผิดปกติ และโรคออทิสติก เนื่องจากสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์นั้นมีมากกว่าร้อยชนิด ที่เป็นสาเหตุของโรคดังกล่าว
 4. การรับประทานอาหารประเภทผักออแกนิกยังส่งผลดีกับผู้หญิงที่กำลังตั้งครรภ์ และยังช่วยทำให้น้ำนมของคุณแม่มีปริมาณของกรดไขมันที่มีคุณค่าทางสารอาหารสูงกว่าปกติอีกด้วย
 5. ยาฆ่าแมลงที่ตกค้างอยู่ในผักทั่วไป จะมีผลโดยตรงกับฮอร์โมนเพศ ซึ่งมีผลทำให้เซ็กส์เสื่อมได้ การหลีกเลี่ยงสารเคมีอันตราย แล้วหันมาบริโภคพืชผักออแกนิก ก็ช่วยให้เราอยู่ห่างจากภัยร้ายต่อสุขภาพเหล่านั้นได้
 6. ผักออแกนิกจะมีสารอาหาร วิตามิน เกลือแร่ เอนไซม์ และสารต้านอนุมูลอิสระที่มีคุณค่ามากกว่าผักทั่วไปที่มีวางขายอยู่ตามท้องตลาด
 7. รสชาติของผักออแกนิกจะดีกว่าผักที่ปลูกกันทั่วไป เพราะเป็นพืชผักที่เติบโตตามฤดูกาล แน่นอนว่าจะต้องมีรสชาติที่หวาน หอม อร่อยกว่าที่ใช้สารเคมีเป็นไหนๆ
 8. สามารถช่วยลดสารพิษในสิ่งแวดล้อมได้ เนื่องจากการปลูกผักทั่วไปจะทำให้สารเคมีที่ใช้ป้องกันและกำจัดศัตรูพืชปนเปื้อนในดิน ในน้ำ และในอากาศ
 9. การปลูกผักแบบออแกนิกสามารถช่วยฟื้นฟูสภาพดินได้ เพราะการทำเกษตรแบบใช้สารเคมีนั้นเป็นที่ทราบกันดีว่าจะทำให้ดินเสื่อมคุณภาพและไม่มีคุณสมบัติที่ดีในการเพาะปลูก ทำให้ปลูกอะไรก็ไม่ได้ผลผลิตที่ดีตามต้องการ นอกจากนี้ผักที่ปลูกก็แทบจะไม่ได้คุณค่าทางสารอาหารที่ครบถ้วนอย่างที่ควรจะเป็น
 10. ช่วยเพิ่มความหลากหลายทางชีววิทยา เพราะการไม่ใช้สารเคมีหรือยาฆ่าแมลงจะช่วยทำให้มีชีวิตในท้องถิ่นมีชีวิตอยู่ต่อไปได้ และช่วยเพิ่มความหลากหลายทางชีววิทยาไปเรื่อยๆ
 11. ช่วยทำให้เกษตรกรผู้เพาะปลูกมีสุขภาพอนามัยที่ดีขึ้น เนื่องจากไม่มีการใช้สารเคมีที่เป็นอันตราย ทำให้เกษตรกรปลอดภัยจากสารเคมีเหล่านี้ได้
 12. ช่วยลดต้นทุนการผลิตในด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อปุ๋ยและสารเคมีต่างๆ และช่วยลดปริมาณการนำเข้าของสารเคมีจากต่างประทศ (ในแต่ละปีประเทศไทยมีการสั่งซื้อจากต่างประเทศเป็นจำนวนมาก)
 13. ผลผลิตที่เป็นพืชผักออแกนิก สามารถสร้างรายได้ให้เกษตรกรมากขึ้น จากการจำหน่ายผัก เนื่องจากผลผลิตที่ได้เป็นที่ต้องการของ

ประโยชน์ของออร์แกนิค

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์